Actueel

Actueel

Nieuw bestuur NRC Lezersfonds
Het bestuur van de Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers bestond tot voor kort uit de directeur en de hoofdredacteur van de krant alsmede mr. E. IJ. Spier, oud-notaris te Amsterdam.
Het was de wens van hoofdredactie en directie van NRC Media om het bestuur van de Stichting in bestuurlijke zin los te maken van de kranten, maar tegelijkertijd de innige band die er 90 jaar met de Stichting en haar Raad van Advies in de vorm van de Commissie van NRC Handelsbladlezers bestaat, te bestendigen. Daartoe is op 6 april 2018 tussen NRC en Stichting een Convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van de fondsenwerving, de advertentiecampagne voor de jaarlijkse Kerstactie, de samenwerking met betrekking tot de website en de jaarlijkse financiële ondersteuning zijn vastgelegd.

NRC LEZERSFONDS 1928 – 2018
90 jaar betrokkenheid bij kwetsbaren in de samenleving
Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan heeft het Fonds 5 organisaties, verspreid over het land, in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een bedrag van 9.000 euro in te dienen voor een bijzonder object dat heel welkom zou zijn, maar waarvoor de instelling op dit moment geen geld beschikbaar heeft. Bij de start van de Kerstactie 2018 wordt bekendgemaakt welke instellingen en welke projecten dit zijn.

Werkbezoek
Om kennis te nemen van de activiteiten van de instellingen en om te zien hoe onze giften worden besteed, brengt het NRC Lezersfonds o.a. werkbezoeken. Op 29 augustus 2018 bezochten
Marie-Louise Tiesinga, voorzitter van de Stichting en Fay Leigh Lui, lid van de Commissie een werkbezoek aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). FBNA, al heel lang een goede bekende van ons Fonds, biedt als onafhankelijk noodhulpbureau financiële hulp aan inwoners van Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=ca-Rqc7aCh8

Kerstactie 2018
NRC media ondersteunen in november en december de jaarlijkse Kerstinzameling van het Fonds.
De advertentiecampagne start in de derde week van november en eindigt op 27 december. Verder spant NRC zich in om in december redactionele aandacht aan de fondsenwerving via de jaarlijkse Kerstactie te bieden.

NRC Lezersfonds | 24 sep 2018