2018

Actueel

Nieuw bestuur NRC Lezersfonds
Het bestuur van de Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers bestond tot voor kort uit de directeur en de hoofdredacteur van de krant alsmede mr. E. IJ. Spier, oud-notaris te Amsterdam.
Het was de wens van hoofdredactie en directie van NRC Media om het bestuur van de Stichting in bestuurlijke zin los te maken van de kranten, maar tegelijkertijd de innige band die er 90 jaar met de Stichting en haar Raad van Advies in de vorm van de Commissie van NRC Handelsbladlezers bestaat, te bestendigen. Daartoe is op 6 april 2018 tussen NRC en Stichting een Convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van de fondsenwerving, de advertentiecampagne voor de jaarlijkse Kerstactie, de samenwerking met betrekking tot de website en de jaarlijkse financiële ondersteuning zijn vastgelegd.

NRC LEZERSFONDS 1928 – 2018
Meer dan 90 jaar betrokkenheid bij kwetsbaren in de samenleving
Onze jubileumgiften. Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan heeft het Fonds 5 organisaties, verspreid over het land, in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een bedrag van 9.000 euro in te dienen voor een bijzonder object dat heel welkom zou zijn, maar waarvoor de instelling op dit moment geen geld beschikbaar heeft. Het fonds heeft in de loop van 2018 en 2019 de volgende projecten gehonoreerd:

Stichting Kruispost, Amsterdam, verleent medische en psychosociale hulp uitgeprocedeerden. De stichting krijgt twee modulair RVS verbandwagen en bijbehorende materialen.
Stichting Pauluskerk, Rotterdam, vangt daklozen en drugsverslaafden op, mag het geld besteden aan het digitaliseren en interactief maken van taallessen voor nieuwkomers.
Stichting Vincentiushuis, Den Bosch, toevluchtsoord voor dak- en thuislozen, kan nu een airconditioning in het Sociaal Restaurant en een kassa in de Kringloopwinkel aanschaffen.
Blijf van mijn Lijfhuizen, Leeuwarden, opvang voor vrouwen en kinderen,  krijgt de inrichting van twee gezinsunits en een gezamenlijke woonkamer voor vrouwen en kinderen op de vlucht voor geweld en misbruik.
(Landelijke) Stichting Leergeld, motto: kinderen weer laten meedoen, aan 9 locaties verspreid over het land doneren wij 5 computers of laptops.

Werkbezoek
Om kennis te nemen van de activiteiten van de instellingen en om te zien hoe onze giften worden besteed, brengt het NRC Lezersfonds o.a. werkbezoeken. Op 29 augustus 2018 bezochten
Marie-Louise Tiesinga, voorzitter van de Stichting en Fay Leigh Lui, lid van de Commissie een werkbezoek aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). FBNA, al heel lang een goede bekende van ons Fonds, biedt als onafhankelijk noodhulpbureau financiële hulp aan inwoners van Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=ca-Rqc7aCh8

Kerstactie 2018
NRC media ondersteunen in november en december de jaarlijkse Kerstinzameling van het Fonds.
De advertentiecampagne start dit jaar op 10 november en eindigt op 27 december. Verder spant NRC zich in om in december redactionele aandacht aan de fondsenwerving via de jaarlijkse Kerstactie te bieden.

NRC Lezersfonds | 24 Sep 2018