Pauluskerk Rotterdam

Voorbeeldprojecten

Besteedde de jubileumgift van het NRC Lezersfonds aan het digitaliseren en interactief maken van taallessen voor nieuwkomers. Verslag van een werkbezoek.

Vandaag word ik ontvangen door ds. Couvée, directeur van de Pauluskerk. Naast geestelijke bijstand is hij vooral betrokken bij de dagelijkse opvang van mensen in nood die nergens anders meer terecht kunnen. Deze organisatie draait uitsluitend op giften en ontvangt geen subsidies van welke overheid dan ook.

De Pauluskerk zet zich al bijna 40 jaar in voor mensen in de marge van de samenleving. Ongedocumenteerden uit de hele wereld, psychiatrische patiënten en verslaafden zonder hulp en vast adres, mensen aan de onderkant van de samenleving, vaak met te hoge lasten voor hun inkomen en schulden, kloppen aan bij de Pauluskerk. Deze groep valt door de vele bezuinigingen uit die onderkant. Mensen die er alleen niet meer uitkomen, doen een beroep op deze organisatie. Ze komen uit het hele land en ze treffen daar een team van vrijwilligers en enkele professionele hulpkrachten aan.

Het is niet alleen een centrum waar noodzakelijke hulp als bed, bad en brood geboden wordt maar ook hulp om uit die situatie te komen. Hulp bij terugkeer naar land van oorsprong, dagopvang, maatschappelijke hulp, medische zorg en eethuis maar ook het activeren tot een zinvolle dagbesteding en stimuleren tot zelfredzaamheid. Kunst, culturele, spirituele en educatieve activiteiten maken deel uit van dit programma.

gift een scherm voor het digitaliseren van de lessen

De taallessen zijn daarin van groot belang. Nederlands, Engels, Spaans en Duits wordt gegeven aan groepen mensen waarvan 9 van de 10 een verschillende nationaliteit heeft. Sinds dit jaar gaat het lesgeven met een E-bord en worden de lessen ook digitaal aangeboden door de docenten. Vandaag was er Engels maar de les is net afgelopen. Voor deze docent is de digitale methode een grote vooruitgang en zijn de lessen veel levendiger geworden.

Voor het digitaliseren van de taalcursussen heeft de Pauluskerk eind vorig jaar een speciale gift van (9000, – euro) gekregen van het Lezersfonds van NRC Handelsblad. Deze goed bestede gift komt terecht bij de allerarmsten van de samenleving en draagt bij tot het verbeteren van hun omstandigheden.

Sylvie Lo Fo Wong, voormalig huisarts en lid van het NRC Lezersfonds.

NRC Lezersfonds | 17 Oct 2019