Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers

Het bestuur van de Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers bestond tot 20 maart 2018 uit de directeur en de hoofdredacteur van de krant alsmede mr. E. IJ. Spier, oud-notaris te Amsterdam.

Het was de wens van hoofdredactie en directie van NRC Media om het bestuur van de Stichting in bestuurlijke zin los te maken van de kranten, maar tegelijkertijd de innige band die er 90 jaar met de Stichting en haar Raad van Advies in de vorm van de Commissie van NRC Handelsbladlezers bestaat, te bestendigen. Daartoe is op 20 maart 2018 tussen NRC en Stichting een Convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van de fondsenwerving, de advertentiecampagne voor de jaarlijkse Kerstactie, de samenwerking met betrekking tot de website en de jaarlijkse financiële ondersteuning zijn vastgelegd.

Bestuur Fonds Stichting NRC Handelsbladlezers

Het huidige bestuur wordt gevormd door:
H. Itzig Heine, voorzitter
G.J. Sonneveld, secretaris/penningmeester
Mr. E.O. Spier, lid

Commissie van NRC Handelsbladlezers

Over de besteding van de giften adviseert de Commissie van NRC Handelsbladlezers tweemaal per jaar.
Het huidige bestuur wordt sinds 5 november 2021 gevormd door:

Henk Itzig Heine

voormalig Hoofddirecteur Personeel Ministerie van Defensie

Gertjan Sonneveld

voormalig manager finance NRC Media B.V. te Amsterdam

Olivier Spier

notaris te Amsterdam

Marijke van Haaren

wethouder Gemeente Berkelland

Faye Leigh Lui

docent Communicatie Hogeschool InHolland

Sylvie Lo Fo Wong

voormalig huisarts te Rotterdam

Leon Vos

psychiater bij Reinier van Arkel te Den Bosch