Verantwoording

Download het jaarverslag van het NRC Lezersfonds 2021

Download ANBI publicatie 2021

Als u op bovenstaande links klikt kunt u het jaarverslag 2021 en de ANBI publicatie 2021 van het NRC Lezersfonds  inzien en downloaden.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van het doel van de Stichting.

Het doel van de Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers is het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden, in verband staande met de werkzaamheden van NRC Handelsblad.

De uitkeringen worden vastgesteld conform de statuten (art.2 lid b van de statuten) waarin staat vermeld: “Inzamelingen worden gehouden onder de lezers van het NRC Handelsblad teneinde met de opbrengst daarvan aan het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen een samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen”
De begunstigden zijn over het algemeen circa 40 plaatselijke kleine organisaties, die onder moeilijke omstandigheden hulp verlenen in acute nood, waarvoor (nog) geen overheidsvoorzieningen voorhanden zijn.

De leden van het Bestuur en de Commissie genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en maken geen gebruik van hun recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De kosten voor administratie, porti, telefoon etc. alsmede de kosten van de vergaderingen en controle worden gedragen door de Stichting.

Amsterdam, 30 juni 2022

Het bestuur