Actueel

2021

Het is opnieuw een bewogen jaar. De pandemie beïnvloedt ons leven nog steeds in hoge mate. Maar gelukkig heeft het werk van het Lezersfonds gewoon doorgang kunnen vinden. Onze Voorjaarsvergadering werd via Zoom gehouden en wij hebben voor ruim €132.000 euro aan giften aan 30 instellingen kunnen uitkeren.

Afscheid voorzitter NRC Lezersfonds


De scheidende voorzitter Marie-Louise Tiesinga en de nieuwe Henk Itzig Heine bij haar afscheid op 5 november 2021

Na een betrokkenheid van meer dan 50 jaar heeft Marie-Louise Tiesinga-Autsema afscheid genomen als voorzitter van het NRC Lezersfonds. Van die 50 jaar heeft Tiesinga 40 jaar deel uitgemaakt van de commissie, die de aanvragen voor steun beoordeelt en vanaf 2018 fungeerde zij tevens als voorzitter van het fonds. In die laatste hoedanigheid heeft ze de toekomst van het Lezersfonds, en daarmee een bijdrage aan armoedebestrijding in ons land, bestendigd.

Het bestuur van het Lezersfonds is haar voor haar grote en langdurige bijdrage zeer dankbaar. Op 5 november 2021 heeft zij haar functie overgedragen aan Henk Itzig Heine. Itzig Heine heeft een lange loopbaan bij het ministerie van Defensie achter de rug en besteedt nu zijn tijd aan een tal van bestuurlijke functies met een maatschappelijk karakter. Hij vindt het een eer om Marie-Louise Tiesinga als voorzitter van het Lezersfonds op te volgen. 

Bijzondere gift voor de Stichting Kruispost in Amsterdam


Marie-Louise Tiesinga en mr. Jan Wytema, voorzitter Stichting Kruispost

Aan de Stichting Kruispost aan de Oudezijdsvoorburgwal 100 in Amsterdam is dit jaar een bijzondere gift toegekend van 60.000 euro. Kruispost verleent sinds 1983 medische en psychosociale hulp aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n 32.000 patiënten Kruispost te vinden. Dat betekent 7.000 consulten die door hulpverleners belangeloos worden verricht.

De gift werd op 2 november jl. overhandigd door de voorzitter van het NRC Lezersfonds, Marie-Louise Tiesinga-Autsema. Het geld is bestemd voor de implementatie van het Hix Huisartsen registratiesysteem, dat moet bijdragen aan het automatiseren van processen die veelal nog handmatig worden uitgevoerd en aan een betere integratie van de Medische Zorgverlening en het Maatschappelijk Werk.

Aanvang Kerstactie/Eindejaarsactie 2021 op zaterdag 6 november

De Kerstactie 2021 is dit jaar gestart op zaterdag 6 november en eindigt na een overloop in de Eindejaarsactie op vrijdag 7 januari 2022. Wij bevelen hem hartelijk in uw aandacht aan!

2019

Kerstactie/Eindejaarsactie 2020

Van 7 november 2020 tot en met 6 januari 2021 verschenen er voor de Kerst- en Eindejaarsactie 20202 advertenties in de kranten, elektronisch en op papier. NRC Media heeft ons ook dit jaar weer ruime advertentieruimte toegekend. Op 23 december verscheen een artikel getiteld: ‘In dit huis kunnen sekswerkers in alle rust hun leven overdenken’ van de hand van Arjen Schreuder. Het gaat over het Overweeghuis, een laagdrempelig opvanghuis in Groningen waar vrouwen wonen die uit de prostitutie willen stappen. Met die ondersteuning van onze werkzaamheden is het Lezersfonds heel blij. Voor het eerst kwamen donateurs nu ook rechtstreeks vanuit de advertentie via een Qr code op de doneerpagina van onze (geactualiseerde) website terecht. Hetgeen doneren vergemakkelijkte. En dat heeft zeker meegeholpen aan de fantastische opbrengst van deze actie: € 267.112, bijna en ton meer dan vorig jaar! Alle goede gevers hartelijk dank!

Het is ook een bewogen jaar geweest, de pandemie overviel ons allemaal, maar gelukkig heeft het werk van het Lezersfonds gewoon doorgang kunnen vinden. Voor -en najaarsvergaderingen vonden via telefoon en ZOOM plaats. In de najaarsvergadering van de Commissie bleek de nood bij instellingen, onder invloed van de pandemie, hoog, maar dankzij de gulle giften van de lezers hebben we het overgrote deel van de aanvragen die aan onze criteria voldoen, kunnen honoreren.

Werkbezoeken

De leden van de Commissie brengen jaarlijks een aantal werkbezoeken. Niet alleen aan instellingen of projecten waaraan het Lezersfonds heeft bijgedragen en te zien hoe onze giften worden besteed, maar ook van tevoren om te kijken of met een eventuele toekenning aan onze criteria zou voldoen.

Op 23 november bracht Henk Itzig Heine in zijn functie als nieuw commissielid een oriënterend bezoek aan de Stichting Kruispost in Amsterdam. Coronatijd is ook op en voor de Kruispost een moeilijke tijd. Dagelijks worden artsen en overige hulpverleners van de Kruispost, maar vooral ook de patiënten, geconfronteerd met alle praktische beperkingen van een inloopspreekuur en de onveiligheid met betrekking tot Covid-19. Met grote haast en aandacht wordt gewerkt richting betere aansluiting op de Covid- regels en veiligheid door maatregelen op het gebied van ventilatie en luchtverversing. Geen sinecure in hun oude panden aan de Oudezijdsvoorburgwal! luchtverversing. Iedere ruimte behoeft een eigen luchtfilter. Gekozen is voor een verplaatsbare soort aan de wand hangen. Mochten verdere verbouwingen dit noodzakelijk maken, dan kunnen de individuele units losgeschroefd worden en in de nieuwe locatie opgehangen worden. Uit de gelden van de Kerstactie steunt het NRC Lezersfonds Kruispost met een gift van 12.000 euro. Verdere werkbezoeken waren door de pandemie onmogelijk.

2019

Uitbreiding stichtingsbestuur

Bij bestuursbesluit van 28 april 2019 maakt de heer Henk Itzig Heine deel uit van het bestuur van de Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers. Henk Itzig Heine maakte carrière in de krijgsmacht en was tot 1 mei 2017 Hoofddirecteur Personeel van het ministerie van Defensie, waarna hij met functioneel leeftijdsontslag ging. Hij vervult tegenwoordig tal van onbezoldigde functies waarvan de meeste verband houden met aan de krijgsmacht gerelateerde onderwerp.
Het Lezersfonds is blij met zijn komst.

Kerstactie 2019

NRC Media ondersteunden in november en december de jaarlijkse Kerstinzameling van het Fonds. De advertentiecampagne startte op 9 november en eindigde op 27 december met een korte uitloop – de zgn. Eindejaarsgift – t/m 4 januari 2020. Verder heeft NRC via de Nieuwsbrief en in de krant redactionele aandacht aan de Kerstactie besteed. De Kerstactie 2019 brcht uiteindelijk een recordbedrag op van € 175.000.

Werkbezoeken

Een greep uit 2019

Sylvie Lo Fo Wong, voormalig huisarts te Rotterdam bracht een bezoek aan de PauluskerkDe Rotterdamse Pauluskerk opende in 1960 haar deuren. Sinds 1979 groeide de Pauluskerk onder aanvoering van ds. Hans Visser uit van alleen een ‘kerk’ tot een ontmoetings- en ondersteuningsplek met vooral een diaconale functie. Vanaf 1979 was de kerk een toevluchtsoord voor daklozen en drugsverslaafden. Sindsdien steunt ons fonds daarvoor in aanmerking komende projecten. De Pauluskerk wordt nu geleid door ds. Dick Couvée.

Gertjan Sonneveld, onze penningmeester bezocht de Stichting Leergeld Leiden. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Inmiddels zijn er in Nederland 106 stichtingen Leergeld. In 2018 werden er 111.575 kinderen ondersteund met een totaalbedrag van € 22 miljoen. De missie van Leergeld is: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Een klein landelijk bureau ondersteunt de lokale stichtingen met professionele ondersteuning en begeleiding.

Marie-Louise Tiesinga, voorzitter van het Lezersfonds bezocht IMC Weekendschool in Amsterdam die gevraagd heeft in aanmerking te komen voor een gift uit het NRC Lezersfonds. Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. De school is uitgegroeid tot een organisatie met een groot maatschappelijk draagvlak. Wekelijks worden met hun programma’s ruim 2.400 leerlingen bereikt, op 40 locaties in 25 gemeenten door het land. Van ruim 100 partners ontvangt men financiële en materiële ondersteuning en ruim 3.500 gedreven vrijwilligers en gastdocenten zetten zich er jaarlijks voor in. De afgelopen 20 jaar zetten ruim 47.000 gastdocenten en vrijwilligers zich in. Zij concludeerde dat de missie van IMC Weekendschool zeker past binnen de doelstellingen van het NRC Lezersfonds. Lees hier meer over het werkbezoek van de voorzitter.

Al eerder bracht de voorzitter een werkbezoek aan de Stichting Kruispost in Amsterdam. Kruispost. Zij was niet alleen getroffen door de grote inzet en toewijding waarmee de (vrijwillige) hulpverleners medische en psychosociale hulpverlenen aan uitgeprocedeerden en in 2018 in toenemende mate ook aan Europeanen maar ook door de sfeer die er bij Kruispost hangt. Betrokken mensen met een missie.

Commissielid Leon Vos bracht een werkbezoek aan de Kerstproeverij in het Vincentiushuis in Den Bosch, die een jubileumgift die in 2019 een jubileumgift van het Lezersfonds heeft ontvangen. Het was een warme ontvangst en het bezoek werd zeer op prijs gesteld.

Fay Lui ging in het kader van oriëntatie op armoedebestrijding in Amsterdam in het najaar op bezoek bij de Stichting Samen is niet Alleen (SINA). De stad telde in 2019 71.386 gezinnen in armoede. Samen is niet Alleen richt zich op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Het doel is om mensen op verschillende manieren inzicht te geven in hun eigen kunnen en individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel uit kunnen maken van de maatschappij. Er is al veel hulp voor deze doelgroep, maar hulpverleners hebben vaak weinig tijd, de hulp sluit net niet aan of de mensen die hulp nodig hebben worden niet ‘gevonden.

Zo is het maatjesproject ontstaan. Een op een hulp, hulp op maat, voor een onbepaalde tijd. Beginnen met een kleine hulpvraag, inspelen op de behoefte van de cliënt en beginnen met het werken aan vertrouwen. De stichting is uitgegroeid tot een organisatie met meerdere projecten, die allemaal betrekking hebben op mensen in armoede en de verschillende problemen die daarbij komen kijken. Van een luierfonds, ondersteuning bij schuldsanering tot huisbezoeken op plekken waar veel kwetsbare mensen wonen.

2018 Jubileumjaar

In 2018 vierde het NRC Lezersfonds zijn 90-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft het Fonds 5 organisaties, verspreid over het land, in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een bedrag van 9.000 euro in te dienen voor een bijzonder object dat heel welkom zou zijn, maar waarvoor de instelling op dat moment geen geld beschikbaar had. Het fonds heeft in de loop van 2018 en

2019 daarvoor projecten van de volgende instellingen gehonoreerd:
Stichting Kruispost, Amsterdam, verleent medische en psychosociale hulp aan uitgeprocedeerden. De stichting krijgt twee modulair RVS verbandwagen en bijbehorende materialen.
Stichting Pauluskerk, Rotterdam, vangt daklozen en drugsverslaafden op, mag het geld besteden aan het digitaliseren en interactief maken van taallessen voor nieuwkomers.
Stichting Vincentiushuis, Den Bosch, toevluchtsoord voor dak- en thuislozen, kan nu een airconditioning in het Sociaal Restaurant en een kassa in de Kringloopwinkel aanschaffen.
Blijf van mijn Lijfhuizen, Leeuwarden, opvang voor vrouwen en kinderen, krijgt de inrichting van twee gezinsunits en een gezamenlijke woonkamer voor vrouwen en kinderen op de vlucht voor geweld en misbruik.
(Landelijke) Stichting Leergeld, motto: kinderen weer laten meedoen, aan 9 locaties verspreid over het land doneren wij 5 computers of laptops.

yuna | 17 Nov 2021