Kinderzwerfboek

Voorbeeldprojecten

Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Helaas verlaat nog 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand, deels omdat er thuis geen boeken zijn.
Kinderzwerfboek is een project van Kinderhulp dat kinderen wil stimuleren om thuis en in de vrije tijd boeken te lezen. Kinderen die opgroeien met boeken in hun omgeving gaan gemiddeld drie jaar langer naar school, en bovendien stimuleren boeken tot doorleren ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Leo Dijkgraaf bedacht het idee Kinderzwerfboek en schonk het in 2010 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan aan het Nationaal Fonds Kinderhulp. Op 26 mei 2010 gaf Prinses Laurentien het startsein en gingen de eerste kinderboeken zwerven door Nederland. Sinds 2014 worden er KinderzwerfboekStations in het hele land opgericht Hier kan een kind een boek halen of een boek brengen óf allebei.

“Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven…”

Het idee is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten de boeken daarna wel weer verder laten zwerven. Er zijn inmiddels naar schatting enkele miljoenen ‘doorgeefboeken’ in omloop. Ze staan in 2.000 ‘zwerfboekenstations’: wijkcentra en scholen, centra voor jeugd en gezin, huiswerkinstituten.

Asielkinderen
Steeds meer kinderen verblijven in Nederland nadat ze zijn gevlucht uit hun geboorteland. Zij gaan zo snel mogelijk naar school en leren de Nederlandse taal. In speciale scholen of schakelklassen worden de asielkinderen voorbereid om in te stromen op een reguliere basisschool. Daarbij is dringend behoefte aan speciale boeken: boeken over onderwerpen die aansluiten bij hun leeftijd en belevingswereld én die geschreven zijn op hun leesniveau. In het begin zijn prentenboeken favoriet. Ze raken hierdoor vertrouwd met westerse gewoontes. Door veel herhaling, wennen ze aan woorden uit het dagelijks leven.

Kinderzwerfboeken voor nieuwkomerskinderen met hulp van het NRC Lezersfonds

Presentatie Kinderzwerfboek voor nieuwkomerskinderen 2017 | Eric Brinkhorst

Met een bijzondere gift van ruim 60.000 euro heeft het NRC Lezersfonds Kinderzwerfboek in 2017 voorzien van geschikte kinderboeken voor nieuwkomerskinderen. Vanuit de gedachte dat educatie voor alle en dus ook voor nieuwkomerskinderen met of zonder verblijfstatus van essentieel belang is, en dat lezen onmisbaar is. Maar liefst 150 scholen met asielkinderen ontvingen samen 9.000 moderne boeken. Het is de bedoeling dat deze boeken, net als andere Kinderzwerfboeken, van kind naar kind worden doorgegeven, zodat zoveel mogelijk kinderen ze kunnen lezen. De selectie van de doorgeefboeken voor asielkinderen was gecompliceerd. Kinderzwerfboek heeft vooral gezocht naar boeken die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen tussen acht en twaalf jaar. Spannend om te lezen, maar wel eenvoudig genoeg geschreven. Uit een enquête van Kinderhulp blijkt dat de asielscholen blij zijn met de boeken. Ze geven het project gemiddeld een 8,3. Inmiddels heeft Prinses Laurentien in de Haagse Schilderswijk het 2500e boekenstation geopend!

Op 30 augustus 2017 bood de voorzitter van het NRC Lezersfonds het eerste pakket boeken aan op basisschool de Waaier in Zutphen. Een artikel daarover kunt u hier lezen.

NRC Lezersfonds | 08 Sep 2018