Stichting Leergeld Leiden

Voorbeeldprojecten
Nederland, Oosterhout, 28-09-11 Stichting Leergeld. © Foto Merlin Daleman

Alle kinderen mogen meedoen!

1 op de 12 kinderen in Nederland leeft in armoede. In ons land zijn 106 stichtingen Leergeld actief, dat is in 72% van de gemeenten. 106 lokale Leergeld stichtingen bieden kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten waar thuis geen geld voor is. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Verslag van een werkbezoek aan een van de Leergeld stichtingen

Leergeld Leiden hield open huis op zaterdagmiddag 6 juli 2019 omdat zij kort geleden een kantoorlocatie in gebruik hebben genomen. Daarvoor werden de werkzaamheden nog bij bestuursleden thuis verricht. Leergeld Leiden maakt een sterke groeiende ontwikkeling door. Die groei heeft alles te maken met een beleidswijziging van de gemeente Leiden op het gebied van armoedebeheersing. Alles wat daarin met voorzieningen voor kinderen te maken heeft is naar Leergeld Leiden verschoven. Extra werk dus!

Leergeld Leiden is werkzaam in Leiden zelf, maar ook in een aantal gemeenten in de directe omgeving.

Het open huis werd opgesierd met een programma met dance demonstratie, een quiz en de officiële opening en er waren de nodige hapjes en drankjes. Aanwezig waren bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers. Bij het open huis werden ook de partners betrokken waarmee Leergeld Leiden samenwerkt. Dat zijn veelal kleinschalige stichtingen die activiteiten hebben die in het verlengde van Leergeld liggen, zoals de Speelgoedbank, Babyspullen, Dress for succes, Jeugdfonds Sport en Cultuur, maar ook plaatselijke ondernemers, zoals winkels waar schoolspullen te koop zijn en fietsenwinkels.

Uit: Leidsch Nieuwsblad 11 juli 2019

De kern van de activiteiten wordt uitgevoerd door zgn. intermediairs, de schakel tussen Leergeld en inwoners die een aanvraag hebben gedaan. Ik raakte in gesprek met een van deze intermediairs over waarom zij dit doet en hoe dat in de praktijk gaat. Alle intermediairs, dat zijn er zo’n 25, zijn vrijwilligers. Deze intermediair wilde graag naast haar normale werk iets positiefs doen op het sociale vlak op een tijd dat het haar het beste uitkomt. Bij Leergeld Leiden heeft ze dat nu helemaal in eigen hand, ze kan haar eigen afspraken met de aanvragers regelen. Aanvragen worden door de coördinator aan de intermediairs toebedeeld en die kunnen de informatie thuis uit het systeem halen. Na het maken van een afspraak gaat de intermediair op huisbezoek voor toelichting op de aanvraag en het bespreken van de mogelijke invulling. Ook vind er controle plaats op het inkomen dat bij de meeste deelnemende gemeenten max. 120% van het sociaal minimum mag bedragen. De aanvragen gaan vaak om een fiets, een laptop voor school, schoolspullen, schoolreisjes. Er wordt samengewerkt met plaatselijke ondernemers. De aanvrager krijgt een brief van Leergeld Leiden mee en kan daarmee bij deze ondernemers de aankoop doen en de ondernemer factureert Leergeld Leiden. Rechtstreekse betalingen aan aanvragers worden niet gedaan. Besluit voor toekenning van een aanvraag gebeurt door de bestuursleden van Leergeld Leiden. De doorlooptijd tussen aanvraag en besluitvorming is kort.

De officiële opening werd gedaan door de voorzitter van het bestuur van Leergeld Leiden. Hij maakte duidelijk dat het werk niet gedaan kan worden zonder de vrijwilligers. De intermediairs spelen daarbij een cruciale rol. Die werden dan ook uitgebreid in het zonnetje gezet. Hij gaf aan dat er vorig jaar 573 aanvragen zijn gehonoreerd, maar dat er in Leiden e.o. 2.500 kinderen zijn, waarvan het inkomen van de ouders onder de inkomensgrens ligt. Er ligt dus nog een heel werkveld open….

Na de opening heb ik nagepraat met de voorzitter. Hij voorziet verdere groei van de aanvragen mede ook gezien de beleidswijziging van de gemeente Leiden. Groei naar 1.300 aanvragen ligt in de lijn van de verwachtingen. Het bestuur onderhoudt overigens heel goede contacten met de gemeenten. Naast de gebruikelijke bestuursfuncties is er ook een netwerkbestuurder die zich hiermee bezighoudt alsmede een fondsenwerver.

Het open huis werd druk bezocht en er was een goede en open sfeer.

Gertjan Sonneveld, penningmeester NRC Lezersfonds

NRC Lezersfonds | 17 Oct 2019