Kruispost

Voorbeeldprojecten
Georgine en Rolf Boiten-Du Rieu

Kruispost bestaat sinds 1983 en wordt gedragen door Oudezijds 100 en de Johanniter Orde, beide instellingen met een rijke geschiedenis. Oudezijds 100 wordt in de jaren ’50 gesticht door het predikanten-echtpaar Rolf en Georgine Boiten-Du Rieu. Veel kerken in de binnenstad stonden toen leeg en predikanten wonen vaak in andere delen van de stad. Oudezijds Achterburgwal nummer 100 werd een plaats waar mensen aan durven kloppen voor hulp.

De Johanniter Orde (1099) is – uniek – een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag. De leden behoren tot de Nederlandse adel. Oudezijds 100 en de Johanniter Orde werken mét mensen vóór mensen en zetten zich in voor het welzijn van de kwetsbare mens.

Oprichting Kruispost
Begin jaren ‘80 sluit het Binnengasthuis. Daarna is er in de binnenstad geen medische eerstehulppost meer is (verwijderen). De buurt vraagt dan Oudezijds 100 om zo’n hulppost op te zetten. Wonderlijkerwijs komt er geld beschikbaar voor de aankoop van de panden Oudezijds Voorburgwal 127 en 129.
Prins Bernhard opent Kruispost op 14 juni 1983.

“De combinatie van medische en psychosociale zorg, maakt deze plek zo uniek”

Hulpbehoevenden
Tot op de dag van vandaag wordt op Kruispost medische en psychosociale hulp geboden aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten.

In de spreekkamer met een ziek kind en haar ouders. | Foto: Bram Budel

Kruispost bedient twee groepen onverzekerde patiënten: ongedocumenteerde patiënten van buiten en van binnen Europa, waaronder Nederlanders. Beide hebben hun eigen problematiek. Voor de eerste vormen trauma’s, taal en gebrek aan kennis betreft de financiële mogelijkheden van zorgaanbieders een barrière. Voor onverzekerde Europeanen heeft de stijging van de dak- en thuislozen in Amsterdam een direct effect op Kruispost. Geen inschrijfadres betekent immers geen verzekering. Maar ook Nederlanders moeten na terugkeer uit het buitenland ongeveer 3 maanden onverzekerd wachten op een afspraak voor inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Beide groepen biedt Kruispost zorg op maat.

Medische hulp, vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk en maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is.

Het werk van Kruispost wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners: tientallen receptionisten, bijna veertig artsen en andere

Dokter A. Stol-Jappie in de spreekkamer met een ziek kind met haar ouders. | Foto: Bram Budel

vrijwilligers die soms van heinde en verre komen om te helpen. Voor de patiënten met hoge bloeddruk, suikerziekte, verwaarloosde wonden en wat al niet is er tweemaal per dag spreekuur. Er worden kleine chirurgische ingrepen verricht. Er is hulp van een neuroloog, een diëtist, een psycholoog en enkele tandartsen voor kleine ingrepen, die zich echter meestal moet beperken tot extracties.

Het NRC Lezersfonds is een fan van Kruispost. Kruispost biedt kwetsbare mensen die tussen wal en schip vallen de aandacht en zorg die zij nodig hebben. In 2016 ging de voorzitter van de Commissie van NRC Handelsbladlezers op werkbezoek bij Kruispost. Een artikel in NRC over Kruispost naar aanleiding van de Kerstactie 2017 kunt u hier lezen.

NRC Lezersfonds | 12 Sep 2018