Het Overweeghuis in Groningen

Het Team

Het Overweeghuis is een burgerinitiatief dat ondersteund wordt door de gemeente en het Leger des Heils. Het is een zelfstandige stichting in een opvanghuis voor 6/7 vrouwen. Deze stichting is opgezet omdat er voor deze vrouwen in Groningen (op dit moment) geen laagdrempelige (crisis)opvang is als ze er even uit willen of als ze nog niet besloten hebben om definitief uit de prostitutie stappen.

Het huis steunt op vrijwilligers en dat biedt een verfrissende nieuwe manier van werken. Hier wordt omgezien naar elkaar, worden voorbeelden gegeven (al was dat alleen al omdat er naast sekswerkers ook een aantal studenten wonen) en er wordt gewerkt aan herstel van het gewone leven. Ook voor vrijwilligers is het werken bij het Overweeghuis een bijzondere (verrijkende) ervaring.

Citaat uit een gesprek tussen de Marie-Louise Tiesinga en Inge Jongmans, de verantwoordelijke wethouder in Groningen: “Het Overweeghuis heeft door haar onconventionele aanpak ook een behoorlijke schare aan vrijwilligers aan zich gebonden en een hoge ‘gunfactor’ bij bedrijven en particulieren als er iets gedaan moet worden (tuin opknappen, een naaimachine voor een bewoner, etc.). Het Overweeghuis is voor de gemeente een prettige, enthousiaste, flexibele en betrouwbare samenwerkingspartner die een belangrijke aanvulling is op het aanwezige zorglandschap in Groningen.”

Het NRC Lezersfonds droeg uit de Kerstactie 2020 € 3.237 voor de inventaris voor de gezamenlijke inventaris in het huis en voor de kamers van de bewoonsters.

In NRC van 23 december 2020 schreef Arjen Schreuder een artikel over dit project

Marie-Louise Tiesinga, voorzitter NRC Lezersfonds

NRC Lezersfonds | 04 Nov 2021