Actueel

Actueel

Viering 90- jarig jubileum NRC Lezersfonds

In 2018 vierde het NRC Lezersfonds zijn 90 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft het Fonds 5 organisaties, verspreid over het land, in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een bedrag van 9.000 euro in te dienen voor een bijzonder object dat heel welkom zou zijn, maar waarvoor de instelling op dat moment geen geld beschikbaar had. Het fonds heeft in de loop van 2018 en 2019 daarvoor projecten van de volgende instellingen gehonoreerd:

Stichting Kruispost, Amsterdam, verleent medische en psychosociale hulp aan uitgeprocedeerden. De stichting krijgt twee modulair RVS verbandwagen en bijbehorende materialen.
Stichting Pauluskerk, Rotterdam, vangt daklozen en drugsverslaafden op, mag het geld besteden aan het digitaliseren en interactief maken van taallessen voor nieuwkomers.
Stichting Vincentiushuis, Den Bosch, toevluchtsoord voor dak- en thuislozen, kan nu een airconditioning in het Sociaal Restaurant en een kassa in de Kringloopwinkel aanschaffen.
Blijf van mijn Lijfhuizen, Leeuwarden, opvang voor vrouwen en kinderen, krijgt de inrichting van twee gezinsunits en een gezamenlijke woonkamer voor vrouwen en kinderen op de vlucht voor geweld en misbruik.
(Landelijke) Stichting Leergeld, motto: kinderen weer laten meedoen, aan 9 locaties verspreid over het land doneren wij 5 computers of laptops.

Werkbezoeken
Om kennis te nemen van de activiteiten van de instellingen en om te zien hoe onze giften worden besteed, brengen de leden van de Commissie van NRC Handelsbladlezers regelmatig werkbezoeken. Een greep uit de werkbezoeken in 2019.

Sylvie Lo Fo Wong, voormalig huisarts te Rotterdam bracht een bezoek aan de Pauluskerk. De Rotterdamse Pauluskerk opende in 1960 haar deuren. Sinds 1979 groeide de Pauluskerk onder aanvoering van ds. Hans Visser uit van alleen een ‘kerk’ tot een ontmoetings- en ondersteuningsplek met vooral een diaconale functie. Vanaf 1979 was de kerk een toevluchtsoord voor daklozen en drugsverslaafden. Sindsdien steunt ons fonds daarvoor in aanmerking komende projecten. De Pauluskerk wordt nu geleid door ds. Dick Couvée.

Gertjan Sonneveld, onze penningmeester bezocht de stichting Leergeld Leiden. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Inmiddels zijn er in Nederland 106 stichtingen Leergeld. In 2018 werden er 111.575 kinderen ondersteund met een totaalbedrag van € 22 miljoen. De missie van Leergeld is: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Een klein landelijk bureau ondersteunt de lokale stichtingen met professionele ondersteuning en begeleiding.

Het motto is: alle kinderen mogen meedoen!

Marie-Louise Tiesinga, voorzitter van het Lezersfonds bezocht IMC Weekendschool in Amsterdam die gevraagd heeft in aanmerking te komen voor een gift uit het NRC Lezersfonds. Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. De school is uitgegroeid tot een organisatie met een groot maatschappelijk draagvlak. Wekelijks worden met hun programma’s ruim 2.400 leerlingen bereikt, op 40 locaties in 25 gemeenten door het land. Van ruim 100 partners ontvangt men financiële en materiële ondersteuning en ruim 3.500 gedreven vrijwilligers en gastdocenten zetten zich er jaarlijks voor in. De afgelopen 20 jaar zetten ruim 47.000 gastdocenten en vrijwilligers zich in. Zij concludeerde dat de missie van IMC Weekendschool zeker past binnen de doelstellingen van het NRC Lezersfonds. Lees hier meer over het werkbezoek van de voorzitter.

Al eerder bracht de voorzitter een werkbezoek aan de Stichting Kruispost in Amsterdam. Kruispost. Zij was niet alleen getroffen door de grote inzet en toewijding waarmee de (vrijwillige) hulpverleners medische en psychosociale hulpverlenen aan uitgeprocedeerden en in 2018 in toenemende mate ook aan Europeanen maar ook door de sfeer die er bij Kruispost hangt. Betrokken mensen met een missie.

Kerstactie 2019
NRC media ondersteunen in november en december de jaarlijkse Kerstinzameling van het Fonds. De advertentiecampagne start dit jaar op 9 november en eindigt op 27 december met een korte uitloop – de zgn. Oudejaarsgift – t/m 4 januari 2020. Verder spant NRC zich in om in december redactionele aandacht aan de fondsenwerving via de jaarlijkse Kerstactie te bieden.

NRC Lezersfonds | 18 Oct 2019